top of page

Privacy verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van KRagT welzijn. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door KRagT welzijn.

In deze verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van KRagT welzijn. KRagT welzijn biedt gezelschap en ondersteuning aan bij dagelijkse activiteiten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door KRagT welzijn verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door KRagT welzijn, neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

kragt.welzijn@outlook.com of 06-38260680  

KRagT welzijn is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Agnes Holtus te Beuningen, KvK Nr. 74049097.

 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door KRagT welzijn . Deze worden hieronder toegelicht.

01.  Contact opnemen. Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met KRagT welzijn via de website. In het formulier op de site wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, emailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

02.  Het leveren van diensten. Voor het opnemen van contact via de email of telefoon en het versturen van facturen en nieuwsbrieven wordt je voor- en achternaam, adres, emailadres en telefoonnummer vastgelegd.

 Alle gegevens worden alleen gebruikt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan,

 

De gegevens die KRagT welzijn ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01.  Outlook. De nieuwsbrieven worden verzonden met Outlook. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Outlook.

02.  Wix. De website en back-ups van de website worden gehost bij Wix. Gegevens die jij achterlaat op de website van KRagT welzijn zijn op de servers van Wix opgeslagen. Als jij contact opneemt via de formulieren op de website worden die betreffende gegevens opgeslagen op de servers van Wix.

03.  Informer. De administratie wordt gevoerd in Informer. De gegevens voor het factureren worden opgeslagen op de servers van Informer.

 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door KRagT welzijn, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01.  Het versturen van nieuwsbrieven. Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Outlook. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je uitschrijven wanneer je maar wil door een mail te sturen naar kragt.welzijn@outlook.com.

02.  Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt met KRagT welzijn via mail worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

Rechten: 

01.  Recht op inzage. Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij KRagT welzijn  vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met KRagT welzijn. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02.  Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door KRagT welzijn .

03.  Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij KRagT welzijn vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04.  Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat KRagT welzijn niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

05.  Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil jij niet dat  KRagT welzijn jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via kragt.welzijn@outlook.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

KRagT welzijn verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van KRagT welzijn via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief of een factuur te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan KRagT welzijn de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

KRagT welzijn behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer KRagT welzijn dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van KRagT welzijn te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

kragt.welzijn@outlook.com of 06-38260680  

 

KRagT welzijn Beuningen | KVK Nr.74049097

bottom of page